Diensten

Quick Scan – Bedrijfscontinuïteit       € 210 excl. BTW en onkosten
In een intensieve klankbord-sessie praten wij over jouw visie op de continuïteit van het bedrijf. Even een frisse wind door al jouw gedachten. Met de Mind-Map van SolDaad krijgen we jouw prioriteiten snel in beeld.

Opbrengst

  • Inzicht hoe jij aan de slag kunt met jouw voornemens/plannen
  • Praktische ordening van continuïteitsrisico’s
  • Beter sturen op managementeffectiviteit

Workshop – Continu verbeteren        € 630 excl. BTW en onkosten
In één dagdeel zetten wij de continuïteit van jouw bedrijf of afdeling ‘op scherp’.  SolDaad laat jouw team persoonlijk ervaren hoe zij hier invloed op uitoefenen. Aan de hand van enkele gerichte oefeningen, zien de deelnemers (ca. vijf personen) wat ervoor nodig is om continu te verbeteren. Op een manier die motiveert en past bij jullie organisatie.

Opbrengst

  • Inzicht in verbetermethoden
  • Draagvlak voor kwaliteitsverbetering
  • Vaardigheden om gestructureerd te verbeteren

Begeleiding – Professionele groei      € 3.000 excl. BTW en onkosten
In een periode van zes maanden gaan we met jouw persoonlijke verbeterdoelstellingen aan de slag. Jij bepaalt de prioriteiten en het tempo. SolDaad helpt je om van idee naar werkbare plannen te komen. De onderwerpen waarmee we aan de slag gaan, kunnen heel verschillend zijn. Van continu verbeteren,  jouw stijl van leidinggeven, het beste halen uit je team tot doelgericht communiceren en besluiten. SolDaad reserveert voor deze begeleiding 40 uur.

Opbrengst

  • Aandacht voor jouw ontwikkeling
  • Werkbare plannen
  • Een ‘stok achter de deur’