Omgevingsmanagement

Button SoldDaad 2018 Charmant en doortastend

“Op een charmante en doortastende manier heeft ze het vertrouwen gewonnen van de burgers en de gemeente. Het resultaat was: rust en ruimte voor het uitvoeringsteam en een heel tevreden opdrachtgever.”

Eric de Ruijsscher, CEO H4A

Ervaringen SolDaad

  • Werkzaam als omgevingsmanager vanaf 2015, in opdracht van diverse Zeeuwse infrabedrijven.
  • Uitgevoerde taken in planfase variëren van het schrijven van communicatieplannen tot de medeverantwoordelijkheid voor het tendermanagement (analyse kansen, risico’s, strategie).
  • In de uitvoeringsfase verantwoordelijk als omgevingsmanager voor diverse werken op gemeentelijk niveau. Denk aan de herinrichting van woonwijken en binnenstedelijk gebied, herinrichting kruising, rioolvervangingen en aanleg schoonwatersystemen. Gewerkt op projecten in de gemeenten Bergen op Zoom, Reimerswaal, Tholen en Schouwen-Duiveland. Doorlooptijd variërend van vier maanden tot anderhalf jaar.
  • Als omgevingsmanager hulpmiddelen doorontwikkeld en toegepast op het gebied van bewonerstevredenheid, klachtenmonitoring, bouwteamverslaglegging, samenwerking in het bouwteam. Kennis van de past performance systematiek.
  • Als omgevingsmanager aanwezig en betrokken bij diverse contractevaluaties met de gemeente.