Via data naar blije leden en BN’ers

Hoe versterken we de binding met onze leden?  Deze vraag staat centraal in de pilot van Bouwend Nederland. Analyse van data biedt de sleutel tot de oplossing. Leden kunnen namelijk ingedeeld worden op basis van hun specifieke voorkeurspatronen. Dat geeft een inzichtelijk model voor de verenigingsmanagers om hun relatiebeheer op af te stemmen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden toetsen we of dit management-model daadwerkelijk leidt tot een grotere ledenbinding.

De opbrengsten van het onderzoek:

  • Inzicht in de vitaliteit van het ledenbestand
  • Een verhaal om over door te praten
  • Geeft richting aan actie om ledenbinding te versterken
  • Concrete verbeterpunten voor het management

De kracht van het onderzoek:
Maakt duidelijk welke data relevant zijn om uit te vragen bij de leden.