SolData

BIND JE LEDEN MET DATA

Hoe versterken we de binding met onze leden? Een vraag waar verenigingen mee worstelen. Analyse van beschikbare data en voorkeurspatronen van leden biedt de sleutel tot de oplossing. De grafieken die je hiermee kan maken geven in één oogopslag aan, wat jouw leden drijft. Zodat jij voortaan op maat kan communiceren, een hogere opkomst bij activiteiten realiseert, de dienstverlening gericht kan uitbreiden. Met jouw leden én natuurlijk veel nieuwe leden. Voor iedereen die veel plezier zoekt in de creatieve verbondenheid met het verenigingswerk.

 

BEREIK DE JEUGD MET DATA

Enthousiasmeer de jeugd voor een carrière als grondwerker bij een infrabedrijf. Een gericht doelgroeponderzoek brengt de overtuigingen van deze jongeren in beeld. Dit vormt de basis voor het script van de promotiefilm. De trailer wordt verspreid in de social media kanalen waar deze jongeren actief zijn. Met slim data-onderzoek verklein je de afstand tussen jou en je doelgroep. Voor alle werkgevers die zichtbaar willen zijn voor de jeugd. Zodat jong talent voor jouw bedrijf kiest.

 

BETREK DE BEWONERS MET DATA

Bewonersavonden, digitale enquêtes, nieuwsbrieven, meedenkgroepen. Allerlei manieren om te communiceren met bewoners over bijvoorbeeld een warmtevisie, herinrichtings- of renovatieplan. Maar hoe betrek je en bereik je groepen die weinig tijd, verschillende informatiebehoeftes en/of kennisniveaus hebben? Analyse van data en voorkeurspatronen van bewoners biedt de sleutel tot de oplossing. De grafieken die je hiermee kan maken, geven in één oogopslag aan hoe je met gerichte communicatie het draagvlak voor jouw initiatief kan versterken. Voor iedereen die met bewoners samenwerkt aan projecten in hun leefomgeving en de regie wil houden over het proces.