Taart

Vandaag taart gebakken voor het MT van Welcome in. Joepi, het Masterplan is af en daar word ik vrolijk van. In dit Masterplan beschrijft Gijs (directie Welcome in) het groeiplan voor de organisatie. Een krachtig, optimistisch, verhaal dat sterke verbanden legt tussen de lange en de korte termijn. Voor elk MT-lid is het duidelijk welke concrete stappen zij de komende twee jaar moeten nemen om bij te dragen aan de top drie bedrijfsdoelstellingen. Zo’n routekaart opstellen vraagt echt wat energie, maar dan heb je als ondernemer wel wat in handen. Gijs vertelt dat dit proces hem laat zien hoe hij beter kan sturen op hoofd- en bijzaken en leert om selectiever om te gaan met kansen. Ik word ook blij van de solide basis die er nu ligt voor besluitvorming in het MT over het verder verbeteren van de productiviteit en het rendement. Wil jij in jouw bedrijf ook sturen op een goed verhaal? SolDaad helpt. #masterplan #strategiedocument #roadmap